Technicky řečeno, retransferová technologie využívá proces nazvaný reverzní termotransfer. Oproti tradiční technologii sublimačních tiskáren, které využívají tiskovou hlavu k přenosu barviva z barvicí pásky přímo na povrch karty, retransferové tiskárny zpracovávají celý proces ve dvou krocích:

  1. V prvním kroku retransferového procesu je obrázek ve vysokém rozlišení zrcadlově vytištěn na čirou vrstvu flexibilního retransferového filmu. Sublimačním procesem je obrázek přenesen na film stejným způsobem jako u tiskáren s přímým potiskem na kartu.

  2. V dalším kroku je za využití tepla a tlaku tiskárnou přenesen obrázek i s celou čirou vrstvou retransferového filmu na povrch karty. Během tohoto procesu je celá vrstva filmu teplem nalepena na povrch karty a vytištěný obrázek tak zůstane na spodní straně čiré vrstvy filmu, uvnitř karty.

Špičková kvalita obrazu

Pokud se jedná o identifikační karty ve státních a obchodních aplikacích, kvalita obrazu je podstatná. Bezpečnost závisí na fotografiích, které přesně vyobrazují podobu držitele karty, a na obchodnících očekávané ostré grafice s věrnou reprodukcí barev, která jim umožní představit jejich značku maximálně efektivně. S technologií retransferového tisku se rozmazané snímky a mdlá grafika stávají minulostí.

Problémy přímého tisku na tvrdý plastový povrch karet podstatně limitují kvalitu obrazu při procesu termotransferového potisku karet. Existuje relativně malý počet dostupných a dostatečně odolných kartových materiálů, které vyhoví omezením sublimačních tiskáren s přímým potiskem a limitům intenzity barev, které tyto tiskárny mohou reprodukovat. Kromě toho je proces přímého potisku karet závislý na rovnoměrném, těsném kontaktu mezi tiskovou hlavou, barvicí páskou a povrchem karty. Protože mnoho karet nemá zcela rovný povrch, nemohou tiskárny s přímým potiskem při přenosu barviva přímo na kartu dosáhnout optimální intenzity a jednotnosti barev.

Retransferový tisk odděluje krok vytvoření obrázku od jeho aplikace na kartu, čímž eliminuje jedno z podstatných omezení přímého tisku. Retransferový film je tenký a flexibilní, takže během tisku je snadné udržet konstantní přítlak tiskové hlavy. Kromě toho lze při retransferovém procesu optimalizovat barvivo pro vysokou kvalitu tisku – bez ohledu na materiál karet. Schopnost nejprve tisknout a teprve pak přenést obrázek na kartu otevírá nové možnosti pro vysokou kvalitu obrazu.

Vyšší flexibilita

Při produkci identifikačních a čipových karet je využíváno mnoho rozličných materiálů. Podniky ve veřejném i soukromém sektoru vyžadují volnost ve výběru karet, které musejí splnit jejich specifické požadavky na cenu a aplikaci. Čipové karty jsou vyrobeny z široké řady materiálů a obsahují různé elektronické součásti, jako je mikroprocesor a paměť ukládající různé informace. Sublimační tiskárny s přímým potiskem karet vyžadují porézní povrch, který mají pouze PVC karty, což omezuje možnost volného výběru materiálu karet.

V mnoha sofistikovaných aplikacích plastových karet, jako jsou maloobchodní, věrnostní, čipové nebo bankovní karty, je důležité pokrýt kompletně celý povrch karty grafickým pozadím, což jí dodává profesionálnější vzhled. Tradiční tiskárny s přímým potiskem ponechávají, díky problematickému udržení kontaktu tiskové hlavy s povrchem karty po celou dobu tisku, po celém obvodu karty malý bílý okraj. Tento okraj zhoršuje vzhled karty a odrazuje zákazníky od nasazení aplikací pro tvorbu špičkových karet.

Při potisku celé karty umožňuje retransferová technologie tisk grafiky bez okrajů, což dává uživatelům možnost využít skutečně celý povrch karty. Jelikož retransferový tisk vytváří obraz nejprve na filmu, může být obrázek o něco větší než je skutečný rozměr karty, takže po přenosu filmu na kartu je pokryt skutečně celý její povrch, včetně okrajů a zaoblených rohů. Tento efekt „bezokrajového tisku“ umožňuje vytvořit úhledné karty s fotografickým vzhledem, který je zcela odlišný od vzhledu tradičních ID karet.

Retransferový proces je relativně necitlivý na materiál karet, což umožňuje tisk vysoce kvalitní grafiky na širokou škálu materiálů. Kromě toho lze pro retransferový tisk využít i „zelené“, biologicky rozložitelné karty. Tyto výhody jasně ukazují rozdíly mezi retransferovým a přímým potiskem karet a přinášejí významnou výhodu pro mnoho aplikací.

Vyšší zabezpečení a odolnost proti manipulaci

Jelikož jsou na vzestupu nejrůznější formy krádeží, státní úřady a obchodníci musejí klást velký důraz na zabezpečení svých zaměstnanců a majetku. Retransferový film poskytuje přirozenou ochranu proti padělání, jelikož jakákoliv neoprávněná manipulace je na něm okamžitě rozpoznatelná. Při pokusu o manipulaci s daty na kartě musí nutně také dojít k poškození tohoto filmu – který není snadné opravit nebo použít znovu. Uživatelé tak získají ochranu a zabezpečení všech dat na celé ploše karty, navíc s odolností, která překračuje jakoukoliv odolnost dosažitelnou při srovnatelném přímém potisku karet. Pro vyšší zabezpečení umožňuje retransferová technologie využít retransferové filmy s holografickými obrázky. Nadto mohou uživatelé pro vyšší úroveň zabezpečení využít laminovací materiály s několikanásobnými bezpečnostními rysy, jako jsou holografické obrázky,
opticky variabilní inkoust a morfing.

Nižší náklady na tiskovou hlavu

U klasických tiskáren s přímým potiskem se musí tisková hlava těsně dotýkat tvrdého povrchu karty, což způsobuje její nadměrné opotřebení. Při tisku blízko okrajům karty tiskové hlavy těchto tiskáren často selžou, nebo dojde k jejich úplnému poškození. Jelikož retransferové tiskárny tisknou na měkký povrch retransferového filmu, životnost tiskové hlavy se výrazně prodlužuje. To má za následek snížení režijních nákladů na náhradní tiskové hlavy, menší pracovní zatížení personálu a významné zlepšení celkové návratnosti investic (ROI).

Klíčové úvahy při výběru tiskárny karet

Retransferový tisk je využitelný pro širokou řadu aplikací ve veřejném i soukromém sektoru. Ve státní správě i samosprávách nalézají identifikace a čipové karty významné využití při kontrole přístupu, sledování pohybu osob, vydávání řidičských průkazů s čipem a občanských průkazů. V soukromém sektoru, ve výrobě, maloobchodě a finančních institucích se používají čipové karty pro kontrolu přístupu zaměstnanců, jako dárkové či věrnostní karty a jako platební karty pro trhy jako jsou herny, zábavní podniky a přepravní společnosti.

Tiskárny s přímým potiskem jsou využitelné pro konkrétní aplikace, avšak nemusí vyhovět všem kritériím a/nebo aplikacím. Při výběru tiskárny karet je nutno vzít v úvahu následující výhody retransferové technologie:

Vysoce kvalitní tisk a možnost využití široké nabídky materiálu karet:

  • Tiskárny s přímým potiskem pro vytvoření obrazu rozptýlí barvivo do povrchu karty, což potenciálně snižuje kvalitu zobrazení na nehladkém povrchu
  • Retransferová technologie zajišťuje vysokou kvalitu tisku a schopnost potisknout i nerovnoměrný povrch karet, jako jsou např. čipové karty nebo karty nevyrobené z PVC. Výsledkem jsou mnohem odolnější a otěruvzdorné karty, jejichž životnost je mnohem delší než u tradičních materiálů.

Přirozená ochrana proti padělání, jelikož poškození retransferového filmu je ihned patrné:

  • Ve státních a finančních aplikacích je bezpečnost tou nejvyšší prioritou. Státní úřady a obchodníci vyžadují ujištění, že karty jsou odolné proti padělání a neoprávněné manipulaci.
  • Retransfer je jedinou technologií tisku, která nabízí širokou flexibilitu v možnostech kódování a ochranu proti padělání uživatelských čipových karet.

Potisk skutečně celé plochy karty:

  • Tiskárny s přímým potiskem přináší nízký výkon při tisku karet, jelikož mohou plýtvat místem na povrchu karty. Neschopnost potisknout celou kartu včetně okrajů může vést k nadměrné spotřebě materiálu a vysokému poměru zničených tiskových hlav k počtu potištěných karet.
  • S retransferovým tiskem mohou mít uživatelé okamžitý prospěch z umístění grafiky skutečně po celé ploše karty.

Pro kartové aplikace, které vyžadují fotografickou kvalitu a vysokou rychlost tisku, bohaté možnosti kódování a intuitivní nástroje pro systémovou integraci, přináší tiskárna Zebra ZXP Series 9™ a software ZMotif™ optimální řešení retransferového tisku karet. ZXP Series 9 dosahuje nejvyšší rychlosti tisku na současném trhu, při udržení špičkové kvality tisku a nejvyšší cenové efektivitě.

Ostrý obraz a špičková grafika

Inovativní reverzní termotransferový proces společnosti Zebra zajišťuje špičkovou kvalitu obrazu, což dovoluje uživatelům vydávat karty, které odpovídají očekávání jejich zákazníků. Technické expertizy v obory tisku fotografií posloužily společnosti Zebra jako základ pro vývoj tiskárny ZXP Series 9. ZXP využívá sofistikované algoritmy zpracování obrazu pro kompenzaci obrazových chyb, ke kterým běžně při tisku vysokou rychlostí dochází – to umožňuje vytvářet obrazy ve fotografické kvalitě a vysokém rozlišení dokonce i při velmi rychlém tisku.

Vysoký výkon umožňuje efektivní tisk

Řešení s tiskárnou Zebra ZXP Series 9 přináší vysokou rychlost tisku, která překonává rychlost všech ostatních retransferových tiskáren v této třídě. Ve skutečnosti ZXP 9 dosahuje rychlostí, které jsou srovnatelné s rychlostí většiny na trhu aktuálně dostupných nejrychlejších tiskáren s přímým potiskem. Klasické retransferové tiskárny musí pro oboustranný tisk kartu mechanicky otočit, zatímco ZXP Series 9 využívá simultánní oboustranný proces pro přenos grafiky z retransferového filmu na přední i zadní stranu karty současně. Tato exkluzivní patentovaná architektura výrazně zvyšuje rychlost tisku a zjednodušuje celý retransferový systém.

Tiskárna ZXP má vyšší rychlost také díky tisku karet na šířku. Tento režim je mnohem účinnějším způsobem jak snížit dobu tisku jednoho barevného panelu a zkrátit tak čas potřebný pro mechanické převinutí mezi jednotlivými barevnými panely barvicí pásky. Kombinace simultánního oboustranného tisku a režimu na šířku umožňuje stoprocentní využití povrchu karty, bez ohledu na to, z jakého materiálu je vyrobena. Výsledkem je vyšší efektivita celého procesu a využití všech tiskových zdrojů.

Zebra ZXP Series 9 – efektivita simultánního oboustranného tisku

Nepřekonatelná integrace a snadná obsluha

Tiskárny ZXP Series 9 obsahují ZMotif – software založený na jazyce XML, který zajišťuje mimořádně snadnou integraci do podnikových aplikací. Software ZMotif pro správu tiskáren byl vybaven intuitivním uživatelským rozhraním, takže proces implementace uživatelských projektů se velice urychlí současně se snížením počátečních i migračních nákladů. Tento software využívá certifikované ovladače Microsoft® Windows® pro zajištění snadného použití aplikací a jejich stoprocentní kompatibility spolu s ochranou investic díky využití existujících infrastruktur.

Grafické uživatelské rozhraní software ZMotif obsahuje nástroje pro konfiguraci tiskárny a utility, které poskytují IT oddělení kompletní kontrolu nad všemi funkcemi a vlastnostmi tiskárny. Grafičtí designéři využijí výhody sady softwarových vývojových nástrojů (SDK) založené na XML, a jazyk rozhraní tiskárny, což jim umožní flexibilně projektovat uživatelské úpravy a opakovaně využít svůj design. Kromě toho mohou uživatelé přistupovat k síťové tiskárně ZXP z důvěrně známého prostředí Windows – což zajistí nejvyšší možnou návratnost investic.

Retransferové tiskárny Zebra ZXP Series 9 našem e-shopu.

Zebra ZXP Series 9 jednostranná

Zebra ZXP Series 9 oboustranná