Naši kolegové z německé společnosti Digital Identification, evropského distributora tiskáren EDIsecure, zveřejnili výsledek praktického testu - porovnání tloušťky retransférového filmu a ochranné vrstvy Overlay aplikované v běžných tiskárnách s přímým tiskem, neboli DTC (direct to card). Pro měření byl použit mikrometr TESA Mikromaster.

Měření prokázalo, že tloušťka polyesterové vrstvy na kartě aplikované při retransferovém tisku je téměř dvojnásobná, ve srovnání s tloušťkou vrstvy Overlay. Zatímco běžná tloušťka Overlay vrstvy dosahuje 0,003 mm, Retransferový film zanechává na kartě vrstvu o tloušťce cca 0,005mm. Výsledek měření potvrzuje uživatelské zkušenosti zákazníků, kteří hodnotí životnost karet potisknutých technologií retransfer až na 4 násobek oproti běžným kartám. To je užitečná informace pro případ výběru nové tiskárny ID karet.