Jedním z nejběžnějších příznaků probíhající virové infekce je zvýšená tělesná teplota. Využijte automatický bezkontaktní biometrický terminál, který změří tělesnou teplotu vašim zaměstnancům či hostům přímo u vstupu do objektu během zlomku vteřiny. Pokud řešení implementujete do stávajícího přístupového systému, nebude osoba do objektu vpuštěna.

Jak to funguje?

Vybavíme vás biometrickým terminálem s funkcí měření tělesné teploty, který lze implementovat do vašeho přístupového systému, nebo jím nahradit některé vaše přístupové terminály.

Pokud je součástí vašeho přístupového systému elektronický zámek nebo čidlo, které řídí otevírání automatických dveří, osoba se zvýšenou tělesnou teplotou nebude do objektu vpuštěna.

Biometrický terminál také plně nahradí váš stávající – dokáže číst NFC čipy vašich již používaných zaměstnaneckých přístupových karet. Ve chvíli, kdy zaměstnanec načte svou přístupovou kartu, bude mu ještě před vpuštěním do objektu zkontrolována tělesná teplota.

Terminál může fungovat i samostatně bez napojení na přístupový systém a otevírání dveří. V případě naměřené zvýšené teploty vydá zvukový signál, nebo o tom v českém jazyce informuje měřenou osobu.

Kde je řešení pro automatické ověření tělesné teploty nejlepší volbou?

  • Při vstupech na pracoviště s mnoha zaměstnanci
  • Při vstupu do kulturních institucí
  • Při vstupu do ubytovacích zařízení, hotelových resortů

Výhody řešení

Žádný kontakt s osobou, jíž byla zjištěna zvýšena tělesná teplota

Nikdo nemusí být v kontaktu s osobou se zvýšenou tělesnou teplotou – osoba bude do objektu automaticky vpuštěna jen v případě povolené tělesné teploty.

Přesný indikátor probíhající infekce

Měření zvýšené tělesné teploty jednou z nejspolehlivějších metod, jak odhalit probíhající infekci. Měření teploty lze navíc díky biometrickému bezkontaktnímu terminálu vykonávat automaticky a okamžitě.

Bezobslužnost

Nikdo už nemusí kontrolovat nasazené roušky u vstupů do objektů a vystavovat sebe, a v důsledku celý personál potenciálnímu riziku nákazy virem.

Implementace do vašeho stávajícího přístupového systému

Pokud již používáte centrální přístupový systém, biometrický terminál lze implementovat jako jeho novou součást. Díky své versabilitě plně nahradí váš současný přístupový terminál.