Představujeme bezobslužné řešení, díky kterému dosáhnete zrychlení a zjednodušení kontroly zakrytého obličeje zaměstnanců, hostů či návštěvníků rouškou nebo respirátorem.

Jak to funguje?

Vybavíme vás versatilním biometrickým terminálem s funkcí rozpoznávání obličeje a stavu nasazené nebo nenasazené roušky, který lze implementovat do vašeho přístupového systému, nebo jím lze plně nahradit některé nebo všechny vaše současné přístupové terminály.

Nejlepším řešením je implementace terminálu do vašeho přístupového systému. Pokud je součástí vašeho přístupového systému elektronický zámek nebo čidlo, které řídí otevírání automatických dveří, osoba s nezakrytými dýchacími cestami nebude do objektu vpuštěna, dokud si obličej nezakryje.

Biometrický terminál také plně nahradí váš stávající – dokáže číst NFC čipy vašich již používaných zaměstnaneckých přístupových karet. Ve chvíli, kdy zaměstnanec načte svou přístupovou kartu, bude mu ještě před vpuštěním do objektu zkontrolována také přítomnost roušky nebo respirátoru.

Kde je řešení pro automatické ověření roušky nejlepší volbou?

  • Při vstupech na pracoviště s mnoha zaměstnanci
  • Při vstupu do kulturních institucí
  • Při vstupu do ubytovacích zařízení, hotelových resortů

Výhody řešení

Žádný kontakt s osobou bez roušky či respirátoru

Nikdo nemusí být v kontaktu s osobou s nezakrytým obličejem – osoba bude do objektu automaticky vpuštěna až po nasazení roušky nebo respirátoru.

Omezení šíření viru i jeho mutací

Zakrytí dýchacích cest respirátorem je stále nejúčinnějším způsobem, jak omezit šíření viru, a to v jakékoli mutaci. Dle posledních výzkumů se v případě striktního a správného nošení respirátoru snižuje možnost přenosu až o 10 000%.

Bezobslužnost

Nikdo už nemusí kontrolovat nasazené roušky u vstupů do objektů a vystavovat sebe, a v důsledku celý personál potenciálnímu riziku nákazy virem.

Implementace do vašeho stávajícího přístupového systému

Pokud již používáte centrální přístupový systém, biometrický terminál lze implementovat jako jeho novou součást. Díky své versabilitě plně nahradí váš současný přístupový terminál.