Využijte výhody podpisové podložky s chytrým software, která umožňuje digitálně podepisovat dokumenty, archivovat je a celý proces automatizovat. Potřebujete pouze podpisovou podložku a notebook.

Celá administrativa v jednom podpisu

Podpisová podložka není jen digitální obdoba papíru. Jediným zákazníkovým podpisem spustí celou posloupnost administrativy, kterou byste jinak museli udělat sami. Ušetříte čas a náklady na tisk dokumentů a jejich skladování. Díky pokročilým funkcím lze podepsat i ty nejoficiálnější dokumenty. Potřebujete k tomu jen podpisovou podložku a notebook s internetem.

Výhody řešení s podpisovou podložkou

 • Snížení administrativní zátěže
 • Vyhovuje ISO standardům
 • Ověření pravosti podpisu
 • Automatizace na základě stanovených cílů
 • Rozšíření výhod s aplikací SignoSign

Odpověď na nekonečné papírování s drobnými odběrateli

Nezatěžujte svoji administrativu nutným kolotočem tisku, podepisování a archivace faktur, dodacích listů, předávacích protokolů a objednávek drobným odběratelům na prodejně. Stačí 2 kroky a zákazník je odbaven.

Pouze 2 kroky – žádný z nich neděláte vy

 1. Zákazník se podepíše na podpisovou podložku
 2. Dokument se uloží a spustí se automatické kroky

Podpis, který projde všude

Podpis na podpisové podložce má patřičnou váhu - jako by se zákazník podepsal na papír propiskou. Vyhovuje standardům ISO a evropskému nařízení eIDAS / GDPR. Podložka umí ověřit pravost podpisu na základě čtení biometrických údajů a pro ty nejdůležitější dokumenty je tu možnost automatického vložení obecně uznávaných certifikátů.

Sama vyčte údaje, které potřebuje

Originální dokument, který čeká na podpis, nechte zpracovat chytrým software. Ten sám vyčte údaje, se kterými dále pracuje v následné automatizaci. Potřebujete právě podepsanou smlouvu nebo fakturu odeslat na e-mail klienta? Software vše zařídí sám.

Podrobný popis řešení

Podpisové podložky – digitální podepisování dokumentů

Podpisová podložka umožňuje digitálně podepisovat dokumenty a díky zobrazení podpisu, textu, a obrázků v reálném čase vidí uživatel dokument, který podepisuje. Do PC jsou data přenášena šifrovaně přes rozhraní USB. Standardní MS Office a PDF dokumenty lze podepsat bez potřeby dalšího software. Podpisovou podložku lze použít také k záznamu biometrických dat pomocí dynamického rozpoznávání. V režimu nečinnosti se stává reklamní plochou pro přehrávání prezentace či loga.

Aplikace SignoSign – nastavení, archivace a automatizace

Aplikace umožňuje převádět data různých formátů do PDF, podepsat dokument na přesně daných místech a vytvářet tak zabezpečené dokumenty v elektronické podobě. Z dokumentu lze pomocí definovaných pravidel vyčíst různé údaje jako jsou například e-mail, jméno, adresa, číslo a další. Tato data lze dále využít pro automatizaci – zasílání dokumentů na určitý e-mail s přesným oslovením zákazníka nebo například odesílání na síťové disky.

Podpisové podložky toho umí ještě víc!

 • Automatická nebo manuální definice místa podpisu
 • Automatický tisk na virtuální PDF tiskárně
 • Kontrola podpisů na povinných a nepovinných polích v předdefinovaných formulářích
 • Podpora dvou současně připojených padů
 • Možnost vyplňování PDF formulářů
 • Volitelné vkládání data, času, místa a dalších informací spolu s podpisem dokumentu
 • Podpora on-line ověřování podpisů na referenční databázi podpisů (knihu podpisových vzorů)
 • Ukládání biometrických charakteristik v dokumentu

Zjistěte podrobnosti o řešení