Naše spolehlivá a vyzkoušená řešení identifikace osob s vysokým zabezpečením umožňují kontrolovat přístup do střežených prostor, chránit citlivá a důležitá data a dokumenty a efektivně spravovat a kontrolovat majetek.

V závislosti na různých potřebách identifikace osob můžeme nabídnout dodatečné zabezpečení karet formou personalizace včetně biometrických údajů v rámci smart čipů, magnetických proužků, čárových kódů či OCR textů a optických záznamů. Úroveň zabezpečení ID karet je možné dále zvýšit širokou nabídkou možností viditelných nebo skrytých prvků, které lze začlenit do zakázkově předtištěných karet, jako např. mikrotext, guilloche, iris tisk, UV tisk, vnořený hologram a další. Pro ochranu personalizovaných karet před paděláním či pozměňováním nabízíme unikátní systémy laminovací technologie.

Letiště, aerolinky

Pozemní personál, palubní personál a zaměstnanci bezpečnosti používají naše vysoce zabezpečené průkazy totožnosti k jejich identifikaci a ke vstupu do oblastí s omezeným přístupem, aby tak zajistili bezpečnost a ochranu všech cestujících před nebezpečím zločinu a terorismu, které mohou mít destruktivní vliv na leteckou přepravu a její bezpečnost.

Mezinárodní korporace, velké provozy

Naše síťová řešení nabízí bezpečný tok práce a zabezpečení heslem umožňuje vyhnout se manipulaci kartami během jejich tvorby. Díky našim flexibilním a škálovatelným personalizačním řešením lze tvorbu průkazových karet snadno nastavit a přizpůsobit měnícím se požadavkům.

Oddělení výzkumu a vývoje, laboratoře

Naše vysoce zabezpečené průkazy totožnosti omezují přístup do určitých citlivých oblastí, které mají extrémně vysoké nároky na zabezpečení jako např. chemické závody, jaderné elektrárny, výzkumné ústavy a vývojová centra. Vysokou úroveň zabezpečení lze zaručit díky použití smart karet, které obsahují biometrické údaje.

Zdravotnická zařízení

Citlivé oblasti a oblasti s omezeným přístupem jako jsou operační sály, porodní oddělení a jednotky intenzivní péče (JIP) musí být zabezpečené. Zdravotní pojišťovny také využívají naše personalizační technologie k výdeji místních či celostátních zdravotních průkazů.

Banky, pojištovny

Naše řešení zaručují hladký a bezpečný tok práce zaměstnanců a zároveň poskytují informace sloužící k zabránění nepovolaného přístupu k údajům či jejich krádeži. Přední banky a centra služeb spojená s výdejem kreditních či platebních karet používají naše technologie k tvorbě vysoce kvalitních karet na zakázku pro své klienty, a to i v případě decentralizovaných poboček.

Ministerstva, úřady a státní organizace

Naše řešení identifikace osob s vysokým zabezpečením zajišťují, že neoprávněné osoby nemohou získat přístup do citlivých oblastí, a zároveň umožňují řádnou identifikaci všech zaměstnanců a návštěv. Dále nabízíme systémy k výdeji odolných a skvěle zabezpečených řidičských průkazů, registrací motorového vozidla, občanských průkazů a cestovních dokladů v souladu s ICAO (pasy, víza, atd.).