Pozemní personál, palubní personál a zaměstnanci ostrahy používají naše vysoce zabezpečené průkazy totožnosti k jejich identifikaci a ke vstupu do oblastí s omezeným přístupem, aby tak zajistili bezpečnost a ochranu všech cestujících před nebezpečím zločinu a terorismu, které mohou mít destruktivní vliv na leteckou přepravu a její bezpečnost.