Laminace je velmi účinná forma prodloužení životnosti identifikačních karet až na 10 let a to v závislosti na zvoleném materiálu karty a krycí "laminovací" vrstvy. Při laminaci je na kartu nanesena krycí vrstva- laminační film o tloušťce 0,01mm nebo 0,025mm. Laminace probíhá za využití tepla (140 - 190°C) a tlaku vyvinutého tzv. laminátorem.

Základem je výběr vhodných materiálů

Předpokladem pro optimální výsledek je použití kvalitní karty vyrobené z vhodného materiálu jako např. kompozitní PVH karta, která odolává vyšším teplotám a při laminaci se nedeformuje jako běžné PVC karty. Laminace karet přináší vedle odolnosti a bezpečnosti také snížení celkových nákladů na tisk karet, protože se snižuje počet opakovaných výdejů karty a nákladů s tím spojených (administrativa, náklady na barvy, náklady na kartu).

Hlavní přínosy laminace ID karet

Zvýšení životnosti karet

Karta lépe odolává vnějším fyzikálním i chemickým vlivům např. otěr, UV záření, zpětná sublimace barviva. Identifikační fotografie a další tisknutá data proto déle vydrží a plastovou kartu není nutné opětovně tiknout dříve, než za 5-10 let v závislosti na zvoleném materiálu karty a laminační fólie.

Zvýšení bezpečnosti karet

Laminovanou kartu je obtížné pozměnit, pokud je navíc laminační vrstva opatřena hologramem, je změna tisknutých údajů nebo napodobení karty velmi obtížné, v běžných podmínkách téměř nemožné.

Snížení tiskových nákladů

Laminované identifikační karty mohou sloužit až 10 let, zatímco běžné PVC karty vydrží zhruba 2 roky. Laminací tedy odpadá nutnost opakované spotřeby bílých karet i barvících pásek, o nákladech na administravivu nemluvě.