Tisk služebního průkazu na počkání

1. ledna 2018 vešla v platnost vyhláška ministerstva vnitra upravující Vzor služebního průkazu státního zaměstnance dle § 154 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb. Vedle legislativního dopadu v pracovně právní rovnině to přináší také novou výzvu pro státní správu, a tou je tisk služebních průkazů státního zaměstnance podle zmíněné vyhlášky. CardHouse s.r.o. doporučuje pro tisk služebních průkazů dvě modelové řady tiskáren, které jsou již v mnoha státních institucích používány a za několik let přinesly velmi pozitivní ohlasy a reference:

Tiskárna karet s přímým tiskem Evolis Primacy 2

Ekonomické řešení pro tvorbu karet bez zvláštních nároků na design karty. Tyto tiskárny zvládnou potisk služebního průkazu včetně integrovaného bezkontaktního čipu (Obvykle MIFARE, DESfire nebo EM4102) pro docházkový nebo přístupový systém. Tiskárnu dodáme s obslužným tiskovým software CardPresso včetně připravené tiskové šablony se služebním průkazem. Po zakoupení kompletní tiskové sady lze začít s tiskem okamžitě.

Tiskárna Evolis Primacy může být volitelně vybavena laminovací stanicí, která na kartu nanese silnou ochrannou vrstvu, díky které získá průkaz životnost až 5 let. V případě potisku karet s kontaktním čipem je potřeba si uvědomit, že u tiskárny s přímým tiskem nelze bezpečně tisknout v bezprostředním okolí kontaktního čipu, vždy je potřeba okolo čipu nechat aspoň 1-2mm okraj. Tím by se jednak mohla výsledná podoba průkazu dostat mimo specifikaci danou vyhláškou a dále také hrozí poškození tiskové hlavy.

V případě, že není kontaktní čip dostatečně zapuštěný pod úroveň povrchu karty, může poškodit citlivý povrch tiskové hlavy. Pro potisk karet s kontaktním čipem vždy preferujte tiskárnu s nepřímým tiskem, tedy retransferovou tiskárnu.

Tisková sada Evolis Primacy GO 2 včetně tiskového software a tiskových náplní

Retransferová tiskárna karet Matica XID8600

Špičková technologie nepřímého tisku v rozlišení 600DPI je přímo navržena pro potisk průkazů s drobným textem, náročnými ochrannými prvky ale zejména pro potisk karet s kontaktním čipem. Na rozdíl od tiskáren s přímým tiskem (viz výše uvedená Evolis Primacy), zvládnou retransferové tiskárny bezokrajový tisk až přes hranu plastu jak po obvodu karty, tak v místě zapuštěného čipu. Nevzniká proto nevzhledný bílý okraj ani po obvodu karty, ani bílé vybrání v místě kontakntího čipu. Zároveň odpadá riziko poškození tiskové hlavy od vyčnívajícího kontaktního čipu.

Průkazy potisknuté technologií nepřímého tisku nabízí již v základu vyšší kvalitu tisku a je možné je taktéž vybavit dodatečnou laminovací stanicí pro aplikaci dodatečné ochranné vrstvy. Tiskárny Matica XID8600 s nadstandardním tiskovým rozlišením 600DPI umožňují také aplikaci velmi jemných textů a grafických prvků.

Profesionální retransferová tiskárna Matica XID8600

Prodloužení životnosti služebního průkazu

V případě karet s kontaktním čipem, jako např. karty ProID+, je laminace (přidání ochranné vrstvy) nutná. Karta s kontaktním čipem je při vkládání do kontaktní čtečky vystavena opakovanému namáhání od pružinek, které zajišťují spolehlivé držení karty ve čtečce. Bez dostatečné ochranné vrstvy se potisk karty rychle odře a průkaz se tím znehodnotí. Obě výše zmíněná řešení umožňují rozšíření o tzv. laminátor, který zajístí přidání ochranné vrstvy zároveň při tisku průkazu, tedy při jediném průchodu tiskárnou. Čipová karta s přidanou laminační vrstvou může sloužit několik let.

Ochrana proti padělání a kopírování

Služební průkazy nejsou nijak chráněny proti padělání a proto si jejich kopii nebo falzifikát může vyrobit kdokoli s přístupem k podobné tiskárně. Vyhláška vůbec neřeší ochranné prvky a je volbou jednotlivých úřadů, jak k ochraně průkazu přistoupí. Matica XID8600 umožňuje aplikaci dodatečných ochranných prvků, které ztěžují padělání nebo kopírování průkazů:

  • Mikrotisk - velmi jemné až skryté texty nebo grafické prvky, které lze obtížne reprodukovat
  • UV tisk - tiskárny Matica XID8600 umožňují tisk pigmentem viditelným pouze pod UV zářením (napříkld tester bankovek) a to v 256 odstínech

Související obsah na našem blogu

Kdy je vhodné zvolit retransfer

Proč laminovat plastové karty