Výrobek zakoupený přes internetový obchod www.cardhouse.cz máte možnost vrátit bez udání důvodů během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí.

Vrácení zboží zasláním

Vyplňte, vytiskněte a ke zboží přiložte formulář "Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy" viz příloha těchto podmínek. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře. Uveďte zboží do původního stavu. Zboží pečlivě zabalte nejlépe do původního obalu, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží pošlete na adresu: Cardhouse s.r.o. Dvořákova 3134/2 Ústí nad Labem 400 01

Vrácení zboží osobně na provozovně

Po předchozí domluvě lze vrátit zboží osobně na adrese provozovny: https://goo.gl/maps/3aotzCvKWHC2

Vrácení zboží v případě nákupu na IČO

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje. V takovém případě se přesto obraťte na naše pracovníky na tel. 475214781 nebo na obchod@cardhouse.cz, pokusíme se najít řešení.

Vyzkoušení zboží

Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování všech funkcí, které má zboží splňovat dle požadavku zákazníka. Nemělo by však dojít k jeho opotřebení. Zakoupíte-li si například tiskárnu identifikačních karet, můžete si bez problémů tiskárnu zapojit, nainstalovat a vytisknout si několik karet s fotografií. Pokud to není vysloveně nutné, nesundávejte ochranné fólie displejů a lesklých částí zboží, to platí i pro různé samolepky od výrobce. 

Obal a vrácení zboží

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Cardhouse s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Vrácení poškozeného zboží

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.

Jak se počítá lhůta 14 dnů

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). To samé platí pro doručení zboží přepravní společností, kdy je rozhodný den doručení doložený přepravní společností. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Dokumenty potřebné pro odstoupení

V případě, že výrobek budete vracet, nezapomeňte přiložit/doložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás, například faktura nebo dodací list. Pomůžete tím rychleji odbavit Váš požadavek. V případě, že budete výrobek posílat, doporučujeme přiložit také vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi se zbožím, nebo na svoji e mailovou adresu.

Vrácení platby

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. 

Zeptejte se

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu 475 214 754  /  Po-Pá 8:00 – 16:00