Plastové karty jsou velmi rozšířené medium pro identifikaci cestujících v městské i regionální přepravě osob v silniční i železniční přepravě. Nabízíme řešení malonákladové i masové produkce ID karet s bezkontaktním čipem pro bezpečné a rychlé odbavení nebo kontrolu cestujících. V kombinaci s mobilními terminály pro čtení RFID karet také nabízíme možnost rychlého ověření cestovního dokladu včetně dat v bezkontaktním čipu (jízdné, kredit, časové omezení).