Nabízíme několik unikátních řešení tvorby studentských průkazů v podobě čipové karty s fotografií nebo tzv. ISIC karet. Pracoviště tvorby ISIC karet vybavujeme SW pro návrh a tisk karet z univerzitní databáze a možností automatické ho přidávání Id čísel do databáze ISIC. Většinou jde o bezkontaktní čipové karty umožňující využití více služeb najednou a proto je možné na jednu kartu objednávat stravu, přihlašovat se k síti, používat kopírky nebo využít univerzitní knihovnu.

ISIC karty

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů, akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz vydává světová organizace ISTC pod záštitou EU a UNESCO. Na území ČR je distributorem společnost GTS ALIVE s.r.o., která vydává kromě průkazu ISIC i průkazy ITIC určené učitelům.

Společnost Cardhouse je dodavatelem řešení personalizace ISIC karet . Na termotiskárnách lze na připravený podklad z ofsetového tisku dotisknout fotografii studenta a jeho nacionály. Samozřejmostí je také možnost aplikace ochranných prvků s logem ISIC. Kombinovaný čipový průkaz studenta s licencí ISIC je vydáván velkým počtem veřejných vysokých škol a již více než stovkou škol středních.